UBKT Trung ương đề nghị cách chức bà Hồ Thị Kim Thoa

UBKT Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận các vi phạm thi hành kỷ luật Đảng và đề nghị miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Thoa là thỏa đáng, thể hiện sự nghiêm minh.

Đề nghị cách chức Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa: "Lời cảnh báo cho cán bộ vi phạm chưa bị lộ"

đăng ký m88 | huong dan dang ky m88